CHÓR QUASI CORO


Kameralny chór mieszany. Powstał spontanicznie, z inicjatywy założycielki BeMusic Marty Jędrzejczyk w 2010 roku na okoliczność wigilii szkolnej. Potrzeba dalszego, wspólnego muzykowania sprawiła, iż chór działa do dziś dnia. W skład zespołu wchodzą rodzice i nauczyciele Szkoły Marzeń, a także przyjaciele szkoły-entuzjaści śpiewania. W repertuarze chóru znajdują się polskie i zagraniczne kolędy, pieśni renesansowe, pieśni gospel, muzyka rozrywkowa- wszystko w opracowaniu na 4 głosy.

Chórzyści spotykają się regularnie raz w tygodniu na 2,5 godziny, a przed imprezami koncertami- dwa lub trzy razy w tygodniu. Swoje umiejętności emisyjne członkowie chóru doskonalą podczas warsztatów i szkoleń organizowanych przez Be Music, oraz studio Voice and More z Warszawy. Celem działalności chóru jest propagowanie muzyki wokalnej- chóralnej, integracja lokalnego środowiska muzycznego- muzyków i melomanów, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań muzycznych wśród społeczeństwa oraz wzbogacanie oferty kulturalnej miasta Piaseczna.